Andrej Smolák je činorodý a tvorivý umelec i človek. Galerista a organizátor kultúrnych projektov. Doteraz namaľoval viac ako 6000 obrazov. Venuje sa komornej maľbe, akvarelovým krajinám a portrétom. Vytvoril niekoľko stovák portrétov neznámych ľudí i známych osobností.

Od roku 1982 usporiadal vyše 70 samostatných výstav na Slovensku, v Česku, Nemecku, Poľsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Ukrajine, Bielorusku a v Ruskej federácii. Jeho obrazy sú v galériách a súkromných zbierkach v mnohých európskych štátoch, ale aj v USA, Japonsku, Číne, Južnej Kórei, Kazachstane a v Austrálii.

Viac informácií

Portfólio

Autorov dlhý tvorivý vývoj, plný hľadania i poctivej výtvarnej práce, dostáva v posledných rokoch satisfakciu, ktorá sa dosahuje veľmi zriedkavo. Andrej Smolák vstupuje so zrelým, jasným a najmä vývojaschopným výtvarným programom, ktorým prestupuje talent, invencia i značná technická zručnosť. Potvrdzuje to najmä jeho osobitý rukopis. Umelecký výraz obrazov vo farebnej štruktúre a harmónie jednotlivých námetov.

Andrej Smolák maľuje konkrétne ženy. Zaujímavé ženy. Cieľavedome sa vyhýba schéme ženskej krásy či dokonalosti. Jeho obrazy sú dynamické. Ženy zobrazujúce v krásnych, nie však unifikovaných podobách. Farba po týchto obrazoch tečie, prúdi aby nakoniec zanikla, stratila sa v nenávratne i kráse.

Portréty od Andreja Smoláka má dnes mnoho významných osobností. Potréty ceruzkou alebo olejomaľbou robí na objednávku.

Krása v Smolákovom chápaní nie je abstraktnou estetickou kategóriou, ale konkrétnou, najdokonalejšou krivkou prírody, ktorá sa usídlila v tvaroch ženského tela tak prirodzene ako oko v tvári. A jeho maliarske oko navyše vidí to, čo je skryté.

Okrem ladných ženských kriviek zvláda Andrej aj motívy z prírody.

Akvarel patrí medzi autorové obľúbené techniky. Počas svojej tvorby vytvoril viac ako 2000 akvarelov.

Pozrite si autorove diela, ktoré vytvoril na začiatku svojej maliarskej kariéry.